A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI - Móricz Zsigmond Általános Iskolája, Hetényegyháza


 • Üdvözöljük Önöket a Móricz Zsigmond Általános Iskola honlapján!

 • „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm,
  mint valakit megtanítani valamire,
  amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem”
  /Móricz Zsigmond/

   

  Kedves Látogató!

  Nagyon sok szeretettel köszöntöm honlapunkon. Engedje meg, hogy pár mondattal bemutassam iskolánkat. Iskolánkat a múlt század elején 1903-ban alapították. A 120 éve alapított iskolánkban, sokoldalúan képzett, gyermekszerető pedagógusok, tágas, ideális tanulóhelyet biztosító tantermek várják a tanulókat. A város nyüzsgésétől távol, de még könnyen elérhető távolságban, zöld övezeti területen helyezkedik el iskolánk. Az itt tanuló gyermekek, nyugodt, csendes, kulturált környezetben ismerkedhetnek a tudományokkal. Iskolánkban jelenleg 367 gyermek tanul, 19 tanulócsoportban.
  Különböző módszerekkel és formában adunk segítséget az egyéni fejlődéshez. Alsó tagozaton fontosnak tartjuk az alapkészségek kialakítását és az önálló tanulási képességek fejlesztését, melyet a felső tagozaton tanulási módszerek tanításával egészítünk ki. Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatás mellett a nevelésre is. Önismereti tréninggel, drámapedagógiával, konfliktuskezelés tanításával fejlesztjük tanulóink személyiségét. Alsóban heti egy órában egészségtan tantárgy keretében, felsőben életvitel órákon kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést. Elkötelezettek vagyunk a környezeti nevelés iránt. 2012 óta ÖKOISKOLA címmel rendelkezünk. Az iskolánkban folyó munka elismeréseként 2018. szeptember 01-től jogosultak lettünk az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címre. 2008. szeptember 1-től elindult iskolánk és a hetényegyházi óvoda között az óvoda-iskola program. Az egész napos iskola adta lehetőségek utat nyitottak számunkra, hogy első osztálytól kezdődően idegen nyelvet – angolt vagy németet – vagy számítástechnikát tanulhassanak diákjaink.
  A szabadidő hasznos eltöltésére klubnapközit, kézműves foglalkozásokat, színház- és könyvtárlátogatásokat szervezünk. Csoportbontásban angol, német nyelvet és informatikát oktatunk 4. osztálytól. Több éve a Líra művészeti iskola működik intézményünkben zeneművészeti tanszakokkal. Technikailag jól felszerelt intézményünk: tornacsarnok, saját sportpálya, iskolakönyvtár, modernizált tantermek (korszerű szemléltető eszközök, projektor, laptopok, digitális táblák). Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segíti az internetes kapcsolattal rendelkező három számítástechnika terem, korszerű természettudományi előadó, kiscsoportos fejlesztőpedagógiai szaktanterem, mozgásfejlesztő terem, angol és német nyelvi terem.
  Tanórán kívül szervezünk mozgáskedvelőknek kosárlabdát, focit, tömegsportot. Ingyenes szakkörként működnek: angol, német, számítástechnika szakkör, felvételi előkészítő magyarból, matematikából, énekkar, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára fejlesztés és tantárgyi megsegítés.

 • Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a Friedrich Schiller Általános Iskolával Marosvásárhelyen. Kitűnő kapcsolatot alakítottunk ki a hetényegyházi Művelődési Házzal. Gyermekeink itt tekinthetik meg a különböző kulturális műsorokat és az Állami Zeneiskola előadásait, valamint részesei lehetnek iparművészek vezette foglalkozásoknak. Rendszeresen szervezünk szabadidős programokat és táborokat az ország különböző pontjaira.

  Alapítványunk: Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány

  Köszönöm megtisztelő figyelmüket iskolánk iránt: Ágoston Gábor tagintézmény-vezető
 • 2018 szeptemberétől iskolánk is csatlakozott a Boldog Iskola programhoz. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbakká válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek.
  A program szakmai támogatója Prof. Dr. Bagdy Emőke.

 • "Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élmény gazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak."
  Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke

 • A "Boldog Iskola" címet 2018. október 1-én vettük át Budapesten. A Boldogságórák mostantól két felsős osztályban, a 6.a és a 6.b osztályokban teszik élményszerűvé az osztályfőnöki órákat. A programot Kádár Ildikó és Dr. Rimaszombati-Nagy Orsolya alkalmazza. A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra, hónapról - hónapra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
  Az egyes témakörök sorrendben:
  1. Boldogságfokozó hála
  2. Optimizmus gyakorlása
  3. Kapcsolatok ápolása
  4. Boldogító jócselekedetek
  5. Célok kitűzése és elérése
  6. Megküzdési stratégiák
  7. Apró örömök élvezete
  8. Megbocsátás
  9. Testmozgás
  10. Fenntartható boldogság • Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban • Étkezési ügyintézés: hétfőtől-péntekig
  Vargáné Kelemen Györgyi
  Telefon: +36 20 951 0964
  (ebédlemondás: 7:45 – 8:30 – ig)


icon 1
Móricz Zsigmond Általános Iskola
H-6044 Kecskemét, Iskola u. 1.

icon 2
Tel-fax: +36 76 / 472-522

icon 3
https://moriczamk.hu

icon 2
moricz@kecskemeti-vasarhelyi.edu.huIntézményvezető: Szalayné Mónus Ildikó
icon 2
+36 76 / 493-145
icon 2
vasarhelyi@kecskemeti-vasarhelyi.edu.hu

Tagintézmény-vezető: Ágoston Gábor

icon 2
Tel: +36 76 / 472-522

icon 2
moricz.heteny@gmail.comTop