Munkatársaink 2017-2018.

  Tanítók, tanárok:

   

  Ágoston Gábor Zsolt

  tagintézmény-vezető + matematika

  Lázár Csilla

  tagintézmény-vezető helyettes + 4.b tanító

  Baloghné Laczkó Gabriella

  4.b tanító + egész naposért felelős

  Bálintné Völgyi Valéria

  oszt. fő. 7. a + matematika, ének

  Benkő Istvánné

  oszt. fő. 8. a + földrajz, történelem,

  Bori Ernő

  4.a tanító + napközis foglalkozás vezető

  Csábi Anita

  oszt. fő. 2. a tanító

  Csík Jánosné Ferencz Katalin

  magyar;

  Dr. Rimaszombati Orsolya

  etika, történelem, hon és népismeret, tanulószoba

  Fülöp Györgyné

  német

  Györgyné Kovács Tünde

  oszt. fő. 7. b. + magyar, német

  Hegedűs Béláné

  óraadó magyar

  Hodossi Andrea

  oszt. fő. 3. a tanító

  Horváth Ilona

  rajz, tanító, tanulószoba

  Kádár Ildikó

  oszt. fő. 5.b + informatika, történelem, etika,

  Karagicsné Kertész Ildikó

  testnevelés

  Katzenbach Andrea

  2.ói tanító + egész naposért felelős

  Kovács Ambrusné

  oszt. fő. 4. ói tanító, ének

  Kovács Erzsébet

  1. a tanító + egész naposért felelős

  Kovács Györgyi

  oszt. fő. 1. b tanító + német

  Kovács Marianna

  oszt. fő. 4. a tanító

  Madácsi Katalin

  oszt. fő. 3. ói tanító

  Mahlerné Soós Zsuzsa        

  fizika, természetismeret, tanulószoba

  Mohácsi-Domokos Tímea

  4. ói tanító + egész naposért felelős

  Molnár Ilona Eszter

  oszt. fő. 5. a + matematika, tanulószoba

  Nagyné Mészáros Krisztina

  2.b tanító + egész naposért felelős

  Nagy Szilvia

  oszt. fő. 5. c + angol

  Papp Ágnes Emma

  1.ói tanító + egész naposért felelős

  Patkósné Hrutka Valéria

  óvoda-iskola program keretében óvodában

  Pencz Istvánné

  oszt. fő. 2. b tanító, könyvtárért felelős

  Répás Andrea

  oszt. fő. 7. c + angol

  Sebestyénné Balogh Ilona

  oszt. fő. 4. b tanító;

  Szabó Bernadett

  rajz, fejlesztő, tanulószoba

  Szigetiné Gara Tünde

  oszt. fő 1.a tanító

  Szomor Tímea

  gyógypedagógus, fejlesztő

  Szurok Eszter

  oszt. fő 2.ói tanító

  Tamásiné Barta Andrea

  ének, 3.a tanító + egész naposért felelős

  Tóth Gabriella

  oszt. fő 1.ói tanító

  Tóth Ildikó Katalin

  3.a tanító + egész naposért felelős

  Újszászi Ágnes

  oszt. fő. 6.a + magyar, fejlesztő

  Vadászné Soós Judit

  3.ói tanító + egész naposért felelős

  Vásáreczki Emma Edit

  oszt. fő. 6.b + kémia, természetismeret, biológia

  Vrabély Győző

  testnevelés

  Zagyva Óvári Irén

  oszt. fő. 8.b + informatika, technika

  Zsitva Márta

  1. b tanító + egész naposért felelős

   

   

  Nevelő oktató munkát segítő dolgozók:

   

  Tóth Éva

  iskolatitkár

  Balogh Attila

  pedagógiai asszisztens

  Vasadiné Kovács Hajnalka

  pedagógiai asszisztens

  Vincze József

  rendszergazda

   

  Technikai dolgozók:
  Juhász Dezső                            karbantartó
  Laczkó József                            Karbantartó

  Munkaközösség-vezetők
  Csábi Anita                       alsó tagozat 1-2. évfolyam
  Tóth Ildikó                         alsó tagozat 3-4. évfolyam
  Mahlerné Soós Zsuzsa     felső tagozat

  Munkacsoport-vezetők
  Bálintné Völgyi Valéria       matematika
  Répás Andrea                   idegen nyelvi
  Ujszászi Ágnes                   magyar

  DÖK vezető: Baloghné Laczkó Gabriella, munkáját Karagicsné Kertész Ildikó segíti.

   

Top