Munkatársaink 2018-2019.

  Tanítók, tanárok:  
  Ágoston Gábor Zsolt tagintézmény-vezető + matematika
  Lázár Csilla tagintézmény-vezető helyettes + 3.ói tanító
  Baloghné Laczkó Gabriella 3.a tanító + egész naposért felelős
  Bálintné Völgyi Valéria oszt. fő. 8. a + matematika, ének
  Benkő Istvánné oszt. fő. 5.a + földrajz, történelem
  Csábi Anita oszt. fő. 3. a tanító
  Csík Jánosné Ferencz Katalin magyar
  Dr. Rimaszombati Orsolya oszt. fő. 6. a, etika, történelem, hon és népismeret, tanulószoba
  Fülöp Györgyné oszt. fő. 5. b, + német
  Györgyné Kovács Tünde oszt. fő. 8. b. + magyar, német
  Hegedűs Béláné óraadó magyar
  Hodossi Andrea oszt. fő. 4. a tanító
  Horváth Ilona rajz, tanulószoba
  Kádár Ildikó oszt. fő. 6.b + informatika, történelem, etika
  Karagicsné Kertész Ildikó testnevelés
  Katzenbach Andrea 3.ói tanító + egész naposért felelős
  Kovács Ambrusné ének, tanulószoba
  Kovács Györgyi oszt. fő. 2. b tanító + német
  Kovács Marianna 3.b tanító + egész naposért felelős
  Madácsi Katalin oszt. fő. 4. ói tanító
  Mahlerné Soós Zsuzsa         fizika, természetismeret, tanulószoba
  Makainé Simony Renáta fejlesztő; tanulószoba
  Mohácsi-Domokos Tímea óvoda-iskola program keretében óvodában
  Nagyné Mészáros Krisztina oszt. fő. 1. a tanító
  Nagy Szilvia oszt. fő. 6. c + angol
  Papp Ágnes Emma 2.ói tanító + egész naposért felelős
  Patkósné Hrutka Valéria oszt. fő 1.ói tanító, fejlesztő
  Pencz Istvánné 1.a tanító + egész naposért felelős, könyvtár
  Répás Andrea oszt. fő. 8. c + angol
  Sebestyénné Balogh Ilona 1.ói tanító + egész naposért felelős
  Szentirmayné Váradi Katalin óraadó matematika
  Szigetiné Gara Tünde oszt. fő 3.b + tanító
  Szomor Tímea gyógypedagógus, fejlesztő
  Szurok Eszter oszt. fő 3.ói tanító
  Tamásiné Barta Andrea ének, tanulószoba
  Tóth Gabriella oszt. fő 2.ói tanító
  Tóth Ildikó Katalin 4.a tanító + egész naposért felelős
  Újszászi Ágnes oszt. fő. 7.a + magyar, fejlesztő
  Vadászné Soós Judit 4.ói tanító + egész naposért felelős
  Vásáreczki Emma Edit oszt. fő. 7.b + kémia, természetismeret, biológia
  Vrabély Győző testnevelés
  Zagyva Óvári Irén oszt. fő. 5.a + informatika, technika
  Zsitva Márta 2. b tanító + egész naposért felelős
     
  Nevelő oktató munkát segítő dolgozók:  
  Tóth Éva iskolatitkár
  Balogh Attila pedagógiai asszisztens
  Vasadiné Kovács Hajnalka pedagógiai asszisztens
  Vincze József rendszergazda
     
  Technikai dolgozók:  
  Laczkó József                           
  karbantartó
     
  Munkaközösség-vezetők  
  Csábi Anita  alsó tagozat 1-2. évfolyam
  Vadászné Soós Judit alsó tagozat 3-4. évfolyam
  Mahlerné Soós Zsuzsa felső tagozat
     
  Munkacsoport-vezetők  
  Bálintné Völgyi Valéria matematika
  Répás Andrea idegen nyelvi
  Ujszászi Ágnes magyar
     
  DÖK vezető:  
  Dr. Rimaszombati Orsolya  

Top