Munkatársaink

  Tanítók, tanárok:

  Ágoston Gábor Zsolt

  tagintézmény-vezető + matematika, fizika

  Lázár Csilla

  tagintézmény-vezető helyettes + 3.b tanító

  Baloghné Laczkó Gabriella

  természetismeret, 3. b tanító

  Bálintné Völgyi Valéria

  oszt. fő. 6. a + matematika, ének

  Benkő Istvánné

  oszt. fő. 7. a + földrajz, történelem

  Bori Ernő

  4.a tanító + testnevelés, egészségtan, ének

  Csábi Anita

  oszt. fő. 1. a + tanító

  Csík Jánosné Ferencz Katalin

  magyar; hon és népismeret.; mozgókép és média

  Fülöp Györgyné

  német

  Györgyné Kovács Tünde

  oszt. fő. 6. b. + magyar, német

  Hodossi Andrea

  oszt. fő. 2. a + tanító

  Kádár Ildikó

  oszt. fő. 8. a + informatika, történelem, etika, hon és népismeret

  Karagicsné Kertész Ildikó

  testnevelés

  Katzenbach Andrea

  tanító 3. a + technika, ének, erkölcstan

  Kovács Ambrusné

  oszt. fő. 3. ói + tanító

  Kovács Erzsébet

  4. ói tanító

  Kovács Györgyi

  oszt. fő. 4. b + tanító + német

  Kovács Marianna

  oszt. fő. 3. a + tanító

  Madácsi Katalin

  oszt. fő. 2. ói + tanító

  Magi Balázs Bence

  matematika

  Mahlerné Soós Zsuzsa

  fizika

  Mohácsi-Domokos Tímea

  3. ói tanító

  Molnár Ilona Eszter

  oszt. fő. 8. b + matematika, erkölcstan

  Nagyné Mészáros Krisztina

  1. b tanító

  Papp Ágnes Emma

  óvodapedagógus

  Patkósné Hrutka Valéria

  oszt. fő. 4. ói tanító + fejlesztő

  Pencz Istvánné

  oszt. fő. 1. b tanító + könyvtárért felelős

  Rabiné Békés Hajnalka

  rajz rész munkaidős

  Répás Andrea

  oszt. fő. 6. c + angol

  Szabó Irén

  magyar, angol

  Szegszárdyné Harkai Edit

  oszt. fő 3. b + tanító

  Szomor Tímea

  gyógypedagógus, fejlesztő

  Szurok Eszter

  oszt. fő. 1. ói + tanító

  Tamásiné Barta Andrea

  1. a tanító + ének

  Tasiné Bencsik Erika

  angol, 1. ói tanító

  Tóth Gabriella

  2. a tanító

  Tóth Ildikó Katalin

  oszt. fő. 4. a tanító + rajz

  Törökné Kovács Boglárka

  német

  Újszászi Ágnes

  oszt. fő. 5. a + magyar, fejlesztő

  Vadászné Soós Judit

  2. ói tanító

  Vásáreczki Emma Edit

  oszt. fő. 5. b + kémia, természetismeret, biológia

  Vrabély Győző

  testnevelés

  Zagyva Óvári Irén

  oszt. fő. 7. b + informatika, technika

  Zsitva Márta

  4. b tanító

   

   

  Technikai dolgozók:

  Tóth Éva

  iskolatitkár

  Balogh Attila

  pedagógiai asszisztens

  Vasadiné Kovács Hajnalka

  pedagógiai asszisztens

  Vincze József

  rendszergazda

Top